DN
Material
Norm
Filter zurücksetzen

Hosen-Stück

Rohrformteil - Hosen-Stück
Produktname DN Material Norm Anschluß
Hosen-Stück DN 250 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V4 250
1.4571
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 300 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V4 300
1.4571
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 350 Aluosflansch ähnl. DIN 2642 V4 350
1.4571
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 400 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V4 400
1.4571
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 500 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V4 500
1.4571
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 25 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 25
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 32 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 32
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 40 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 40
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 50 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 50
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 65 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 65
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 80 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 80
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 100 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 100
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 125 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 125
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 150 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 150
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 200 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 200
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 250 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 250
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 300 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 300
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 350 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 350
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 400 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 400
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16
Hosen-Stück DN 500 Alulosflansch ähnl. DIN 2642 V2 500
1.4301
ähnl. DIN 2642 Typ 02
PN 10/16